Bediening ventilatiesysteem

Om een goed leefklimaat in uw woning te kunnen realiseren is de woonkamer voorzien van een CO2-sensor. De CO2-sensor kan gebruikt worden om behoefte afhankelijk te ventileren. De sensor dient voor het meten van CO2-concentratie. Op deze wijze wordt er meer of minder geventileerd, afhankelijk van de vereiste (gezonde) luchtkwaliteit. De sensor heeft 3 LED’s, waarmee de actuele CO2-waarde wordt weergegeven:
• Groen (<800ppm) • Oranje (800-1200ppm) • Rood (>1200 ppm)
Bij een lage CO2-concentratie draait de ventilator langzaam, bij een hoge concentratie draait de ventilator sneller.

Middels de knop op de sensor kiest de gebruiker uit 4 ventilatiestanden:

• afwezig; • aanwezig; • maximaal; • ‘AutoCO2’.

De gekozen stand wordt aangeduid middels een blauwe LED.

zehnder

In de stand ‘AutoCO2’ wordt de ventilatie automatisch geregeld op basis van de CO2-concentratie, de makkelijkste stand om de ventilatie ‘slim’ te regelen. Er wordt dan ook geadviseerd deze ‘AutoCO2’ stand zoveel mogelijk te gebruiken.

Wanneer u kiest voor een handmatige bediening, adviseren we bij afwezigheid het systeem in de laagste stand te zetten (stand ‘afwezig’). Is er iemand thuis, dan kunt u de ventilatie op ‘aanwezig’ zetten. In sommige gevallen is het noodzakelijk dat extra vervuilde lucht wordt afgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld zijn tijdens het koken en douchen, maar ook als er veel bezoek is. U kunt dan het beste de hoogste stand (‘max’) gebruiken. Laat als u klaar bent bij voorkeur de mechanische ventilatie nog een half uur op de hoogste stand aanstaan, zodat alle vocht en luchtjes verdwenen zijn.

In geval van een luchtalarm (een sirene die gebruikt wordt om de bevolking te waarschuwen voor gevaarlijke situaties), trek dan de stekker van de unit uit het stopcontact. Zo voorkomt u dat gevaarlijke lucht de woning binnen komt.

Copyright © 2017 MCCInstallaties.nl. All rights reserved. | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑