VCA Certificering

“Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en derden en vermijden, waar mogelijk, elk compromis op het vlak van de zorg voor veiligheid en gezondheid op en rond ons werk”

 

 

De directie van MCC Installaties wil een pro-actief V&G beleid voeren met als doel een veilige en gezonde werkomgeving voor alle bij ons bedrijf en werk betrokkenen. Wij streven daarbij naar continue optimalisatie en verbetering van de arbeidsomstandigheden.

De zorg voor Veiligheid & Gezondheid is praktisch vertaald in een V&G zorgsysteem (VCA-systeem). Bij de uitvoering van dit beleid bevordert en handhaaft het verantwoordelijk management preventieve werkmethodes en gedragingen, die incidenten die persoonlijk letsel, hinder of schade aan materiaal of milieu tot gevolg kunnen hebben, zoveel als mogelijk voorkomen.  Naast de veiligheid en gezondheid van onze eigen werknemers en onderaannemers geven wij ook die van derden hoge prioriteit.  Het streven naar optimale arbeidsomstandigheden en de zorg voor het milieu vinden z’n weerslag ook in de selectie van (tijdelijke) medewerkers, materiaal, materieel, grondstoffen en onderaannemers.

 

Copyright © 2017 MCCInstallaties.nl. All rights reserved. | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑