Werking & componenten

Met de luchtwarmtepomp kan de woning worden verwarmd en ook kraanwater worden verwarmd. De luchtwarmtepomp bestaat uit een tweetal onderdelen, te weten een buitenunit en een binnenunit. In de binnenunit zit een 200 liter boilervat geïntegreerd om over voldoende warm kraanwater beschikken. Door middel van de buitenunit wordt warmte onttrokken uit de buitenlucht.

Op deze innovatieve wijze levert één deeltje elektrische energie meerdere deeltjes energie aan warmte op. Hierdoor wordt er een hoog rendement bereikt voor zowel het verwarmen van de woning als het verwarmen van kraanwater.

warmte

De binnenunit staat bij u in de berging in de installatiekast, de buitenunit staat bij u op het plat dak.

Met een elektrische warmtepomp kan de temperatuur van het water worden verhoogd tot het gewenste niveau (veelal maximaal 50 °C).

Door de goede isolatie van uw woning volstaat een warmwatertemperatuur van circa 30°C voor de verwarming van uw woning. Voor het warme kraanwater volstaat een watertemperatuur van circa 50 °C. De handleidingen van de fabrikant zijn aanwezig in de installatiekast in de berging.

Copyright © 2017 MCCInstallaties.nl. All rights reserved. | Theme: Baskerville 2 by Anders Noren.

Up ↑